۱۷ فروردین

۸ درس درباره ساختن شرکتی که آدمها از کارکردن در آن لذت می‌برند

بیشتر شرکت‌ها بر مبنای مجموعه‌ای از سیاست‌ها کار می‌کنند: روز‌های اجباری تعطیلات، مقررات سفر، ساعت‌های کار استاندارد، اهداف سالانه، اما چه می‌شود اگر شرکتی کنترل را کم کند و بیشتر …

۲۲ بهمن

زندگی کردن ورای محدودیت

  آقای رابینسون سه اصل حیاتی برای شکوفایی ذهن انسان بیان می‌کند – و اینکه چگونه فرهنگ فعلی سیستم آموزش و پرورش مانع این شکوفایی می‌شود.که چطور می توان از …