بسته آموزشی رازهای فروش از دست رفته

89 تومان

 موضوع: رازهای فروش از دست رفته
 محل آموزش : گوشی موبایل ، تبلت ، لبتاپ ، تلویزیون ، سیستم پخش خودرو
 زمان دوره: 40 دقیقه
 محتوای فایل دانلودی : فیلم آموزشی ، فایل صوتی ، PDF آموزشی

 مدرس دوره: حسین طاهری، مشاور برندینگ، بازاریابی و تبلیغات و کارشناس رادیو اقتصاد

بخشی از محتوای ویدئویی محصول موضوع: رازهای فروش از دست رفته
 محل آموزش : گوشی موبایل ، تبلت ، لبتاپ ، تلویزیون ، سیستم پخش خودرو
 زمان دوره: ۴۰ دقیقه
 محتوای فایل دانلودی : فیلم آموزشی ، فایل صوتی ، PDF آموزشی

 مدرس دوره: حسین طاهری، مشاور برندینگ، بازاریابی و تبلیغات و کارشناس رادیو اقتصاد