بسته آموزشی تکنیکهای ارائه موثر در تجارت

89 تومان

 موضوع: تکنیکهای ارائه موثر در تجارت
 محل آموزش : گوشی موبایل ، تبلت ، لبتاپ ، تلویزیون ، سیستم پخش خودرو
 زمان دوره: 42 دقیقه
 محتوای فایل دانلودی : فیلم آموزشی ، فایل صوتی ، PDF آموزشی

 مدرس دوره: حسین طاهری، مشاور برندینگ، بازاریابی و تبلیغات و کارشناس رادیو اقتصاد

 

بخشی از محتوای ویدئویی محصول 

 موضوع: تکنیکهای ارائه موثر در تجارت
 محل آموزش : گوشی موبایل ، تبلت ، لبتاپ ، تلویزیون ، سیستم پخش خودرو
 زمان دوره: ۴۲ دقیقه
 محتوای فایل دانلودی : فیلم آموزشی ، فایل صوتی ، PDF آموزشی

 مدرس دوره: حسین طاهری، مشاور برندینگ، بازاریابی و تبلیغات و کارشناس رادیو اقتصاد